_ _ _

Současnost je pro vaši značku dobrá právě proto, protože jste ji v minulosti dobře naplánovali.

logo_white_sprink.svg

Inner branding je dosažení shody mezi vnitřním a prezentovaným obrazem firmy.

Pokud bychom chtěli jednou větou definovat co je inner branding, mohli bychom říci, že jde o shodu mezi vnitřním a prezentovaným obrazem společnosti. Prostě nelze říci, že poskytujete jednoduché služby, pokud zároveň máte komplikované, nepružné a složité procesy. Nemůžete také na jedné straně tvrdit, že jste profesionálové a na straně druhé nabírat nekvalifikované pracovníky do neprofesionálního zázemí. Zákazník či klient se dříve nebo později setká s vnitřní strukturou firmy. Proto je důraz kladen na onu shodu. Určitě si vybavíte nějakou nepříjemnou zkušenost ze svého vlastního života, kdy jste dali na dobře udělanou reklamu. Nicméně později jste toho litovali. Služba nebo výrobek neměly zdaleka takovou kvalitu, jakou jste očekávali a jaká byla prezentována marketingovými nástroji. Na druhé straně, a to už tak často nevnímáme, jsou firmy, které jsou schopny poskytovat vynikající servis, jenže díky špatnému marketingu se nikdy nedostanou ke své cílové skupině zákazníků. Obojí je příklad neshody vnitřního a vnějšího obrazu firmy.

Přínosy pro firmu

  • Maximální využití potenciálu lidí – možnost zapojit se do naplňování smysluplné vize.
  • Loajalita lidí ve společnosti.
  • Volba a rozvoj vhodné struktury a organizace práce.
  • Dlouhodobé posilování brandu společnosti.
  • Efektivita marketingových aktivit.

Prezentovaný
obraz firmy

shipka_up_down.svg

Vnitřní obraz firmy

Příklad časté chyby

Procesy

Otevřená přátelská firemní kultura
vs. hierarchie a procesy.

„Vítáme tě v našem neformálním týmu, tady je prvních 90 předpisů, které se musíš naučit.“

Klient

Nenaplněná očekávání vedou
k desilusi a odmítnutí.

„Takže to byly jen řeči!“

Zaměstnanec

Rozpor vede k frustraci,
neloajalitě a cynismu.

„Ta vize apod. to jsou jen
takový plky ve skutečnosti…“

Zaměstnavatel

Chyby v náboru,
rozvoji a retenci.

„Musíme sehnat lepší zaměstnance. Ti, co se furt hlásí nestojí za nic…“

Není lepší se postarat, aby současní zaměstnanci neodcházeli?

Zaměstnavatel

Chyby v motivaci a dlouhodobé
práci se zaměstnanci.

„Kdo bude následovníkem našich vizí v naší společnosti?…“

Je lepší sehnat někoho zvenku, nebo si následovníky vychovat interně?

Chcete nás poznat?

Dobrý den, jmenuji se
Vaše celé jméno
Pole je povinné
Zajímám se o
Pole je povinné
Můj e-mail je
e-mailová adresa
Pole je povinné
a telefon
telefonní číslo
Pole je povinné
Cookies